Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
kanal05 [2008/02/29 00:11]
trond opprettet
kanal05 [2017/10/18 09:12] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
-Den første ​turen i regi av kanaljene.+I 2005 gikk turen til England%2017/%10/%18 %09:%Oct