Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kanal12 [2012/02/06 11:00]
peter
kanal12 [2017/10/18 09:12]
Linje 1: Linje 1:
-====== Wales ====== +
-Årets tur går til Wales. Starter i Middlewich og fortsetter mot Llangollen og retur. ​+%2017/%10/%18 %09:%Oct